26. маја 2018. године одржан је семинар „Моја васпитна група је посебна”.

Водитељи семинара били су Јасмина Вулетић стручни сарадник педагог из ПУ „Наше дете” из Шапца и Славиша Чабаркапа стручни сарадник педагог из ПУ „Бамби” из Лознице. Семинар је похађало 30 учесника (васпитачи, медицинске сестре васпитачи, помоћник директора, психолог и педагог). Учесници семинара имали су прилику да унапреде своје вештине планирања, реализације и евалуације у конкретној васпитној групи кроз континуирано праћење, посматрање дечијег развоја и напредовања.
Водитељи су такође подстакли учеснике да уважавају дечије искуство, потребе и интересовања и да их користе као полазиште за планирање, реализацију и евалуацију.