СВЕТСКИ ДАН ДЕТЕТА

Поводом  обележавања 20. новембра, Светског дана детета, у ПУ „Чика Јова Змај“ биће реализоване активности које промовишу добробит деце и њихова права. Овај дан обележићемо као дан пријатељства, љубави и толеранције према деци и међу децом. На одраслима је да осмисле, подстичу и промовишу права деце, али и да укључе и подрже децу  да кроз различите активности  препознају и оснаже  своја права и права других.

Поштована децо и одрасли, погледајте постере који су у нашим вртићима израђени поводом Светског дан детета.

 

Директор Лидија Хутовић

Секретар Аида Маричић

Руководилац финансијско рачуноводствених послова Радмила Пршић

Документа:

Извештај о извршеном спољашњем вредновању Предшколске установе „Чика Јова Змај“ Вождовац

Стандарди квалитета рада предшколских установа

Предшколски програм предшколске установе „Чика Јова Змај“ за радну 2019/20. годину

Извештај о раду предшколске установе „Чика Јова Змај“ Вождовац

Извештај о раду директора предшколске установе „Чика Јова Змај“ септембар 2018 - август 2019. године

План рада предшколске установе „Чика Јова Змај“ Вождовац за радну 2019/20. годину

Статут предшколске установе „Чика Јова Змај“ Вождовац

Извештај о раду предшколске установе „Чика Јова Змај“ Вождовац за радну 2017/18. годину

Извештај о раду директора предшколске установе „Чика Јова Змај“ Вождовац за радну 2017/18. годину

Извештај о раду управног одбора предшколске установе „Чика Јова Змај“ Вождовац за радну 2016/17. годину

План рада предшколске установе „Чика Јова Змај“ Вождовац за радну 2018/19. годину

Предшколски програм предшколске установе „Чика Јова Змај“ Вождовац за радну 2018/19. годину

Развојни план предшколске установе „Чика Јова Змај“ Вождовац 2018 - 2020. године

Акциони план развојног плана предшколске установе „Чика Јова Змај“

Информатор предшколске установе „Чика Јова Змај“ Вождовац

Информација о записницима просветне инспекције

Биланс стања за 2017. годину

Биланс прихода и расхода за 2017. годину

Извештај о извршењу буџета за 2017. годину

Извештај о новчаним токовима за 2017. годину

Извештај о капиталним издацима и примањима за 2017. годину

Ребаланс финансијског плана за 2018. годину

Одлука о ребалансу финансијског плана за 2017. годину

Финансијски план за 2018. годину

Одлука о усвајању финансијског плана за 2018. годину