Предшколска установа „Чика Јова Змај“ је носилац пројекта „Због наше деце- повежимо се“. Циљ
пројекта је унапређење доступности, квалитета и праведности предшколског васпитања и образовања за
свако дете, а нарочито за децу која нису обухваћена предшколским васпитањем и образовањем, децу из
социјално и економски урожених друштвених група.
У месецу октобру у старијој јасленој групи објекта “1001 радост”, релизован је пројекат на тему “Шта си
то обукла?”. Из тог пројекта произашла је идеја за организовањем заједничке акције прикупљања зимске
гардеробе и обуће за децу из друштвено осетљивих група. Акцији су се прикључили родитељи из
јаслица и вртића “1001 радост” у оквиру Дечије недеље чији је мото био “Шта детету треба да расте до
неба?”.
Прикупљена гардероба и обућа донирана је деци која су укључена у пројекат “Због наше деце-повежимо
се”, који наши васпитачи реализују у групи при ОШ „Бранисла Нушић“.