Промене у простору.

Од почетка радне године у нашој Установи, паралелно са обукама васпитача и стручних сарадника тече и имплементација нових Основа програма предшколског васпитања и образовања „Године узлета“. Имплементација се одвија уз менторску подршку у објектима језгрима промена а то су „1001 радост“, „Дизниленд“, „Сестре Букумировић“ и „Невен“. Током октобра и новембра месеца васпитачи и стручни сарадници, уз помоћ ментора, интензивно су радили на променама у простору радних соба и заједничких простора Наиме, у „Годинама узлета“ простор се схвата као трећи васпитач. Простор који је инспиративан за истраживање испуњава критеријуме квалитатног простора (физичко окружење треба да подржава сарадњу и позитивну међузависност, уважавање посвећености у активности и иницијативу, истраживање, експериментисање, стваралаштво, различитост, припадност и персонализованост, телесни, сензорни и естетски осећај и зачудност). Суштина није да се простор декорише, већ да буде организован у просторне целине које деци омогућавају предвидљивост, да раде и сарађују, да могу да се осаме ако то желе, да им буду приступачни разни материјали. Инспиративан простор за истраживање има мноштво материјала – природних, полуструктурираних, неструктурираних,који позивају децу да истражују, да стварају са другом децом. Садржи различите сензорне материјале, уз готове играчке постоји много правих, реалних и аутентичних предмета као и материјала којима се подржава развој ране писмености. Заједнички простори у вртићу (холови, гардеробе, двориште,...) такође добијају нове функције. Они постају места сусрета и размене међу децом, међу децом и одраслима и између одраслих. Због тога је важно да и у њима има пуно материјала који подстичу децу на истраживање и заједничку игру као и укључивање родитеља. Оно што је изложено у простору треба да одражава процес учења деце, активности које се одвијају у групи и да деци и другим учесницима те процесе учини видљивим. На следећим фотографијама могу се видети прве промене у просторима објеката језгара промена. Снежана Копривица педагог