Свакодневна дечија питања о зими, снегу, променама које опажају у природи, била су инспирација мед. сестрама васпитачима друге старије групе да са децом реализују активности које ће обогатити њихова досадашња сазнања на тему „Зиме“.  Израда „Снежне бајке“ трајала је неколико дана, а учествовали су  родитељи и деца. Сарадња са родитељима се одвијала путем интерактивних паноа. Са децом су реализоване различите активности (бојење темпером по хамеру, затим лепљење јелкица  и прављење грудви од папирних салвета). Радови родитеља и деце су обједињени  у једну велику слику коју смо назвали „Снежна бајка“. На овај начин подстакли смо развој ликовних способности код деце, сензорно-перцептивни развој, говорно језички развој (деца показују, препознају, именују своје радове...)