У млађој 3 вртићкој групи организована је активност Моја игра без правила, у којој смо деци понудили различите полуструкуиране материјале различите текстуре вуну, рафију, бодљикаве савитљиве штапиће, тканину од конопље влакнасте материјале и мотивисали децу да креирају сопствену аутентичну и спонтану игру.

Циљ ове активности нам је био да стимулишемо креативно размишљање и тактилно чуло кроз игру, у којој деца манипулишу материјалима, финим моторичким покретима.

Деца су подељена у више група, у први мах су истраживала материјале, опипавала испитивала њихова својства. Потом су креирала своју игру, одмотавала, развлачила, бацала материјале или плеле и формирале различите облике ређала мотала...

Евидентно је и присуство задовољства у игри, удруживања око одређеног материјала и креирања заједничке игре. Деца су се допуњавала и надовезивала идеје у игри.