У вртићу  „Мала сирена”  у октобру месецу, деца групе припремна 1 су реализовала активност „дрво”.

Циљ активности је усвајање почетних математичких појмова- броја и просторних релација као и кооперативност међу децом.

Рад се одвијао у мањим групама, деца су цртала задати број листова и грана и заједно осмислила композицију рада.