У другој старијој групи одрржана је активност ,,Пролећно дрво". На белом папиру медицинска сестра-васпитач је понудила деци исцртано дрво, где су деца заједно са медицинском сестром-вапитачем разговарали шта дрвету недостаје.Затим су уз помоћ вате и штипаљки са акрилним бојама додавали цветове.

Деца су  уз помоћ вате и штипаљки са акрилним бојама додавала цветове дрвету.

У првој старијој групи одржана је активност ,,Бубамара". Деца су на предходно нацртаној бубамари бојила крила у црвену боју, а затим када се цртеж осушио лепили су туфне. На овај начин код деце стимулишемо развијање графомоторичких способности.