Деца вртића „ Пинокио“ су заједно са васпитачима од повратка у вртиће, осмишљавала и реализовала разноврсне активности на отвореном простору дворишта вртића.

Деца су имала прилику да сама предлажу своје идеје, показују заинтересованост и реализују исте. Ово су примери појединих активности:

Пример 1:

У овој активности су учестовала деца млађе и средње васпитне групе. Задатак је био да деца уоче исти облик, боју, положај и уклопе у постојећи модел. Деца су заинтересовано приступила задатку и са великом пажњом реализовала активност.

Пример 2:

Игра меморије је била предодређена за децу старије и припремне групе. Прво су деца имала задатак да на папирима у боји нацртају одговарајућисимбол (знак), истисимболсу цртали и на мале папире. Активност се састојала од проналажења истих симбола. Деци је игра била занимљива и игру су понављали више пута.