СЛОВО ИЗ ШЕШИРА

Опис игре ׃

На картону исцртати квадрате истих димензија, деца старијих узраста сецкају квадрате и на њих исписују слова, која потом стављају у шешир. Игра се организује са родитељима или старијом браћом, сестрама, тако што се наизменично извлачи слово и осмишља што више речи на дато ­ извучено слово. Могу се и цртати предмети на извучено слово.