Артикулација  значи изговор, односно образовање и изговарање гласова одређеног језика, у коме водеће место имају говорни органи.

 Добра артикулација ( са логопедског аспекта ) је  правилно изговарање одређеног гласа, како изоловано, тако и у контексту речи, реченица, са добрим визуелним и акустичким утиском  на одређеном узрасту.

Усвајање говора тече учењем и подражавањем оних гласова које деца чују од одраслих, имитацијом окружења,зато је веома важан добар говорни модел.

Да би деца правилно изговарала гласове предуслов је добро развијена орална праксија и да мишићи који учествују у говору могу да изведу све покрете неопходне за њихову правилну артикулацију.

 

ПРАВИЛАН ИЗГОВОР ГЛАСА Л

Положај говорних органа: усне су благо отворене, језик подигнут горе, врх језика додирује горње алвеоле, гласнице су активне.

На узрасту од 3.5-4 године дете би требало да правилно артикулише (изговара) глас Л.

 

АРТИКУЛАЦИЈСКА ГИМНАСТИКА

(вежбе логомоторике говорних органа-игре за правилан изговор гласа Л)

 

  • Обојимо кућицу

циљ:  увежбати подизање језика према горе и његову покретљивост

(осмехнути се,отворити уста и додирнути врхом језика тврдо непце покретима напред-назад)

 

  • Ћуран

циљ:  увежбати подизање језика према горе и покретњивост предњег дела

 (лагано отворити уста,ставити  раширен језик на горњу, покреће се све брже горе-доле не одвајајући се од усне, уз изговор ,,бл-бл'' ,попут гласова ћурана).

 

  • Коњићу потрчи

циљ:  јачати мишиће језика и покрет према горе

(осмех, лагано отворена уста, цоктање врхом језика све брже)

 

  • Љуљашка

циљ:  увежбати брзо мењање положаја језика горе-доле.

(осмех, лагано отворена уста, језик иза доњих зубића 5 сек, подизање врха језика иза горњих зуба са унутрашње стране 5 сек, мењати положај 4-6 пута)

 

  • Чији су зуби чистији

циљ:  увежбати подизање језика према горе и управљати њиме.

(лагано отворити уста,осмехнути се и врхом језика ..почистити''горње зубе са унутрашње стране,покретима из стране у страну).

 

  • Укусан пекмез

циљ: :  увежбати подизање језика према горе и управљати њиме.

            (широким предњим делом језика облизати горњу усну покретом одоздо према горе)

 

стр.сар.логопеди

Дубравка Кобац

Данка Поповић