Игре за развој предвештина читања и писања

Гласовна анализа

подразумева способност да се реч растави на гласове (пас = п-а-с).

Гласовна синтеза 

подразумева способност да се појединачни гласови генеришу у целину

и препознају као реч (п-а-с=пас).

 

  • Игре словним коцкама

Циљ: развој анализе и синтезе гласова у речима

Материјал: коцке различите величине,залепљене са словима са свих страна.

-налепи се исто слово са свих шест страна коцке

-различита слова се залепе са свих шест страна коцке.

Задатак: -сложи коцке тако да добијеш реч , једна коцка једно слово ( САТ ,СТО, ДАН).

  

  • Игра са штипаљкама

Циљ: развој анализе  гласова у речима

Материјал: дрвене штипаљке или штипаљке за веш, фломастер, стари каталози, картице од картона димензије отприлике 3×3 цм, лепак

Опис игре: Дете исече слике (животиње,поврће, воће, школски прибор, играчке) из каталога и налепи их на картице од картона. Пожељно је да су то у почетку сличице које у свом називу имају три или четири слова. На штипаљке напишемо слова, по могућности више истих слова, нпр. она која се често понављају: а,е, и, о, у, с,к,п… у зависности од одабраних сличица. Картице се ставе у кутију, дете извлачи картице из кутије, именује слику и покуша да растави реч на слова и да закачи одговарајућа слова-штипаљке на картицу. Ова активност може се поједноставити: ставља се само једна штипаљка – почетни глас у речи.

  • Гласовна сликовница  

Циљ: именовање и препознавање слова

Материјал: стари каталози, папири, лепак, фасцикла, бушилица за папир, тракица за везивање

Опис игре:Родитељ на папиру у горњем углу или на средини означи једно слово азбуке (напише или залепи). Дете сече слике из каталога које почињу на одређено слово и лепи на листове одговарајућег гласа. Сликовница настаје поступно и надограђује се.Потребна је фасцикла у коју се могу сместити осмишљени листови или се могу избушити рупице на папирима и увезати са тракицом.

  • Реч од слика

Циљ: овладавање гласовном анализом речи

Материјал: сличице различитих појмова

Опис игре: Родитељ  (а касније и дете) замишља реч,затим ређа сличице са појмовима где свако почетно (прво) слово појма са сличице представља слово замишљене речи.

Нпр. замишљена реч је ПАС

На сто се стављају сличице Патка,Ауто и Слон.

  • Погоди слово

Циљ: именовање и препознавање слова

Задатак: дете треба да на основу асоцијације препозна слова

Опис игре:Родитељ започиње игру.

На које вас слово те  подсећају отворене маказе ( Х) ,

 које би то слово могло бити ако има једну праву линију и два мала једнака стомачића са стране (Ф) ,

једну праву усправну линију и три краће линије са стране ( Е ) ,

две косе линије састављене на једној страни и једна положена ( А )

две усправне линије и једна положена на средини ( Н ) и горе ( П ).                                                                                                                                                           

ЛОГОПЕДИ ВРТИЋА