Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије у наредне три године реализоваће пројекат „Инклузивно предшколско васпитање и образовање“.

Циљ пројекта је унапређивање доступности, квалитета и праведности предшколског васпитања и образовања за свако дете узраста од рођења до 6,5 година са нагласком на децу из социјално и економски угрожених друштвених група.

Добити од пројекта односе се, пре свега, на децу предшколског узраста и њихове породице, предшколске установе као и на локалну заједницу.

Предшколска установа „Чика Јова Змај“ једна је од одабраних установа од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја, која је на основу свог пројекта под називом „Због наше деце – повежимо се“ узела учешће у реализацији поменутог пројекта.

Пројекат ПУ „Чика Јова Змај“ и партнерских организација Општине Вождовац усмерен је на укључивање деце узраста од 3 до 5,5 година из осетљивих група која до сада нису била обухваћена предшколским васпитањем и образовањем. У фокусу су деца и родитељи који живе у подавалском делу Општине Вождовац, превасходно у Рипњу и ромским насељима: Мала Рамаћа, Каблар, Степашиновац, Колонија, село Раковица и Зуце. Реализација пројекта започеће теренским мапирањем деце предшколског узраста која нису обухваћена предшколским васпитањем и образовањем у таргетираним деловима општине Вождовац. Окосницу пројекта чини реализација тромесечног диверсификованог пројекта (24 полудневне активности) који ће се реализовати у три доступна, адекватно опремљена објекта у Рипњу: МЗ Рипањ – центар „Колибри“, објекат „Радосно детињство“ и адаптирани простор при ОШ „Радомир Путник“.

Планирано је 12 циклуса овог програма који би обухватио око 180 деце. Полазници овог програма добијаће мини едукативне пакете. Поред тога, планира се 9 презентација предшколских услуга у заједници, 6 једнодневних културно – рекреативних активности и 12 манифестација које повезују различите групе деце и одраслих, тако да би бар неком од наведених активности било обухваћено око 300 деце. Информисање и мотивисање породица да укључе своју децу у предшколско васпитање и образовање и посебно у нове диверсификоване програме, реализовало би се кроз трибине, теренске посете у заједници и дистрибуцију информативног и промотивног тројезичног материјала (контакти са око 400 породица током 3 године). Бар 100 родитеља би унапредило своје родитељске компетенције и способност да адекватно одговоре на потребе детета у складу са узрастом (кроз 5 социо – едукативних сесија за родитеље и децу и 3 за родитеље). Додатно око 50 родитеља би добило специфичне индивидуализоване препоруке и савете кроз  саветодавни рад стручних сарадника на терену, саветовалишта на пунктовима или на терену.

У циљу ефикасне и благовремене организације, пројекат има пројектни тим који чине представници свих партнера, али и стручни тим задужен за континуирану контролу квалитета и унапређивање вештина директних реализатора активности и унапређивање вештина директних реализатора активности са децом и одраслима. Ангажовани професионалци би своја знања и вештине унапредили и кроз три студијске посете општинама као и кроз две акредитоване обуке.