У склопу планираних активности и сарадњи са родитељима у јаслама "Љоља" уредили смо двориште као средину за учење.

Осмишљени су центри за музичко (палета са израђеним музичким инструментима), центар улога ( скривалица за децу од чепова, шатор од дрвета и украсних трака, и кухиња од дрвета), центар за физичко (тунел од пластичних флаша, обручева за провлачења, чуњева и шипки за провлачење и прескакање).