Реализована едукација хуманитарне организације "Дечје срце", са темом: ,,ОБУКА СТРУЧЊАКА ЗА ПРИМЕНУ КОНКРЕТНИХ ПОСТУПАКА У ЦИЉУ ПОБОЉШАЊА ФУНКЦИОНАЛНОСТИ ОСОБА СА СМЕТЊАМА У МЕНТАЛНОМ РАЗВОЈУ”.

Дана 13.и 14.12.2019.године у објекту "Сестре Букумировић", реализована је едукација "Обука стручњака за примену конкретних поступака у циљу побољшања функционалности особа са сметњама у менталном развоју".

Аутори и реализатори едукације су: Сашенка Мирковић, дипл.дефектолог-олигофренолог и Горан Ројевић, дипл.дефектолог-олигофренолог.

Едукацији су присуствовали васпитачи, мед.сес.васпитачи и стручни сарадник педагог.

Циљ обуке је примена конкретних и практичних поступака у раду са децом са сметњама у менталном развоју.

Едукација је успешно реализована уз активно учешће свих присутних.