Удружење васпитача Београда организовало је семинар 09-10.03.2019. у вртићу „Пчелица“, Пролетерске солидарности бр.75 – Нови Београд.

Аутори:  Мастер васпитач Андријана Стојанић; Весна Радовић дефектолог-логопед; Љиљана Димић  васпитач; магистар уметности Јелена Милић Златковић, костимограф, слободни уметник.

Циљеви:  Јачање професионалних компетенција у примени методологије за стварање чаролије позоришта сенки, као и стицања сопственог искуства кроз драмске игре;

Теме програма:  Драмске игре и њен значај за дете; Игре са сценском лутком; Дидактичко средство у стварању позоришта сенки; Театар сенки-најстарије луткарско позориште; Избор текстова за позориште сенки; Сцена и светло; Креативни потенцијали и начини израде фигуре за позориште сенки; Музика и покрет; Мали фестивал позоришта сенки.