У ПУ „Чика Јова Змај” одржан је семинар „Моја васпитна група је посебна – документовање дечјег развоја и напредовања у  функцији програмирања рада васпитне групе”.

Семинар је реализован за две групе од по 30 учесника, 29. новембра и 14. децембра 2018. године. 

Програм су реализовали Јасмина Вулетић, стручни сарадник-педагог, ПУ „Наше дете” у Шапцу, Станиша Чабаркапа, стручни сарадник-педагог, ПУ „Бамби” у Лозници. 

Циљеви семинара су:

  • Унапређивање вештине планирања, реализације и евалуације у конкретној васпитној групи, кроз континуирано праћење, посматрање дечјег развоја и напредовања.
  • Подстицање васпитача да уважавају дечје искуство, потребе и интересовања и користе као полазиште за планирање, реализацију и евалуацију.

Семинару су присуствовали васпитачи, медицинске сестре – васпитачи и стручни сарадници.