Семинар „Тимски рад у процесу планирања” реализован је у објекту „Чика Јова Змај 1”, 02. и 03. јуна 2018. године. Аутори и  реализатори семинара су били педагог Нада Парезановић и васпитач Љиљана Драгутиновић из ПУ „Врачар”.

Циљеви семинара:

Јачање професионалних компетенција васпитача, медицинских сестара и стручних сарадника у истраживању сопствене праксе и трагање за оптималним  решењима у подизању квалитета рада у домену процеса планирања.

Упознавање учесника са постигнућима у овој теми и примерима  добре праксе; освешћивање значаја тимског рада и сарадње у процесу планирања и рада уопште; подстицање на истраживање сопствене праксе; освешћивање кључних тачака у процесу планирања.

 Теме:

Тимски рад – формирања тимова, различите улоге чланова тима; кључне тачке у процесу планирања; средина за учење; рад у малим групама; посматрање у функцији планирања, примена  различитих техника и инструмената посматрања; планирање кроз циклус посматрање–праћење–реализација–евалуација–посматрање;  израда месечног, недељног и дневног плана; евалуација; могући начини индивидуалног праћења – портфолио ; вођење педагошке документације.

Семинар је реализован  кроз дест радионица и на семинару је било 30 учесника ( васпитачи, медицинске сестре - васпитачи и два стручна сарадника).