Вашаријада

Манифестација под називом “Вашаријада“ ПУ „Чика Јова Змај“ се одржава још од 2011. године и од почетка у њеној реализацији учествују сви објекти на општини Вождовац.

Сваке године се тема мењала, мењао се и карактер манифестације, али је начин увек био исти: кроз дружење и забаву, деца, родитељи и васпитачи су проводили квалитетно време.

Васпитачи кроз различите активности обрађују тему „Вашаријаде“ за ту годину. Тема проистиче из дечјих интересовања. Често се ослања и преклапа са темом Дечје недеље која се одржава прве недеље октобра месеца и на тај начин укључује друштвена дешавања у живот деце. Друштвена средина бива укључена на различите начине у реализацију манифестације, најчешће је то гостовање на самој манифестацији.

„Вашаријада“ подразумева да се на штандовима излажу дечји радови који су скоро по правилу настали у сарадњи са родитељима. Сарадња са породицом је важан сегмент рада предшколске установе и оваква манифестација је један од начина да се та сарадња обогати. Карактер „Вашаријаде“ увек укључује и неке активности у којима могу учествовати деца и родитељи заједно, било да су то такмичарске игре или израде занимљивих предмета и играчака на лицу места.

Ппрви јесењи дани су резервисани за „Вашаријаду“, док је ваздух још варљиво топао. Очекујемо вас у неком од дворишта вртића ПУ „Чика Јова Змај“ на дружењу и забави. Добродошли!

 
 • „Дизниленд” на „Вашаријади” 2014.

  У дворишту вртића  „Чика Андра”, 10. октобра 2014, одржана је традиционална „Вашаријада” са темом „Мода кроз векове”.

 • Одржана „Вашаријада” 2013.

  Прeдшкoлскa устaнoвa „Чикa Joвa Змaj” oргaнизовала је 11. октобра у вртићу „Плaви чупeрaк” ул. Дрaгицe Кoнчaр 8 a, трeћу пo рeду „Вaшaриjaду” у кojojу су учeствовала дeцa из свих вoждoвaчких вртићa. Teмa oвoгoдишњe мaнифeстaциje била je „Дeцa путуjу држaвaмa свeтa”, a мeђусoбнoм сaрaдњoм свих вртићa и jaслицa, кao и дeцe и рoдитeљa изрaђeни су мнoгoбрojни уникaтни прoизвoди кojи симбoлизуjу рaзнe зeмљe свeтa сa чиjoм културoм и oбичajимa су сe дeцa упoзнaлa. 

 • Друга „Вашаријада”

  Дана 27. 06. 2012. одржана је друга по реду манифестација под називом Вашаријада у вртићу „Љоља” ПУ „Чика Јова Змај”. Тема овогодишње Вашаријаде је била „Дете у свету бајке”. Међусобном сарадњом свих вртића и јаслица, као и деце и родитеља израђени су многобројни уникатни производи који симболизују различите бајке. Циљ ове манифестације, поред сарадње са породицом, је био прикупљање новца за уређење дворишта вртића ПУ „Чика Јова Змај”.

 • Вашаријада

  Предшколска установа „Чика Јова Змај" данас је у вртићу „Вивак" у подножју Авале организовала „Вашаријаду", која првенствено има хуманитарни карактер и сав приход који се буде прикупио продајом уникатних производа, које су правили малишани са својим васпитачима и уз помоћ родитеља, биће уплаћен на жиро-рачун вртића у Осојанима који треба да се опреми дидактичком опремом. Планирамо да ова манифестација постане традиционална. Ове године она  јесте намењена Осојанима, а следеће ће бити намењена некој другој предшколској установи у Србији или неком детету коме је потребна помоћ.