• Ако се ваше дете претерано задржава на гестовима, показивању и мимичким облицима комуникације може успорити развој говора.
  • Треба говорити правилно, дете ће усвојити оно за шта је чулно, сазнајно и моторно зрело.
  • Говор треба да буде лакши и ефикаснији вид комуникације од других облика комуникације.
  • Ако је говор детету и сувише тежак и ако се не укључујње у њега треба посумњати на неке сметње у његовом развоју
  • Тепање је развојна фаза у процесу усвајања говора. Претерано задржавање детета, а и родитеља на тепању може да наруши правилно усвајање говора.
  • Потребно је да разговарате са својим дететом, дати му времена да вам каже оно што жели. Не пожуривати га својим нестрпљењем. Никако га не прекидати у "пола речи".
  • Ако детету недостаје реч да потпуније искаже жеље, мисли, убаците је неприметно и пустите да дете спонтано крене даље
  • Никако не говорити детету не можеш то, не знаш то, већ добро је, али хајде поново, послушај ме, сад је боље, браво. Тако цете дете охрабрити и помоћи му да боље и брже усвоји правилне говорне моделе.