Дете у предшколском узрасту свет доживљава као реално, стварно место. Одраста упијајући све садржаје из сопственог окружења. Нема искуство које имају одрасли.

Радознало је и спонтано, способно да мисли конкретно, те се осећа несигурно када улази у свет одраслих. Развијање говорно-језичких функција и културе један је од важних фактора за приступ у тај свет. Зато организовање, структурирање физичког окружења за подстицање говорно-језичког развоја и културе мора бити пажљиво испланирано, захтева писмено богату средину, интердисциплинарни приступ, разумевање индивидуалних разлика и нивоа развоја код деце. Деца почињу да разумеју окружење, свет око себе кроз процес физичке интеракције са људима, предметима... Стичу знања кроз акције, уче чињењем.