Телефонскa линијa за пружање психосоцијалне подршке

Поштовани родитељи,

 у ситуацији социјалне изолације, а у циљу смањења анксиозности и депресивних реакција на ванредне околоности:

Министарство здравља Републике Србије је отворило телефонску линију за пружање психосоцијалне подршке, као и телефоне Института за ментално здравље:

кликни овде

и

Министарство просвете науке  и ехнолоког развоја је ојавило и следећи број за психосоцијалну подршку заосленма у просвети, родитељма и уеницима

0800-200-201

 

Друштво психолога Србије организује :

Саветовалиште за родитеље деце предшколског узраста

Термине за заказивање погледајте преко линка:

http://dps.org.rs/83-centar-za-primenjenu-psihologiju/1324-savetovaliste-za-roditelje-dece-predskolskog-uzrasta

Могуће психолошке реакције деце предшколског узраста на кризне ситуације, на које је потребно да родитељи обрате пажњу

Деца могу на најразличитије начине да реагују у тешким, неповољним,  кризним ситуацијама.  Поред неупадљивог и лакшег „пролажења“ кроз кризне ситуације и „теже“ реакције детета се могу јавити, на које је потребно да родитељи посебно реагују

Опширније...

Вашљивост главе (Pediculosis capitis)

Поштовани родитељи,

Молимо вас за сарадњу у решавању проблема вашљивости (педикулозе) код деце, уколико се појави у колективу, јер само тимским радом можемо доћи до решења.

Опширније...