Чика Јовина недеља у вртићу „1001 радост“ обележена је обнављањем познатих песама великог песника Јовнаа Јовановића Змаја. Као омиљена деци издвојила се песмица „Жаба чита новине“, коју су деца усвојила и на основу које су организоване ликовне, физичке и говорне активности. Деца су рецитовала једна другима, илустровала рецитацију, играла покретну игру „Жабе и рода“, а пошто их интересовање није напуштало организована је активност ликовног стваралаштва где је приказан главни лик песме, жаба у свом окружењу.