Поштовани родитељи и запослени, Настављају се обуке за примену нових Основа програма предшколског васпитања и образовања „Године узлет“, за запослене. До сада је 208 запослених учествовало у обукама. У току октобра 2021, наставиће се са обукама још 5 група запослених, као и обукама за стручне сараднике установе. У прилогу су фотографије са обука, одржаних у 4 објекта-језгра промене.