У току месеца фебруара, деца I средње групе усвајаће знање о својим чулима.

Најпре су истраживали додиром, опипавајући разноврсне материјале.

Потом су уз помоћ чула мириса препознавали врсту зачина, док су чулом вида установили које је боје дати зачин, а касније су и појединачно пробали неке од зачина и својим чулом укуса дознали каквог је укуса зачин.

Касније су од зачина направили природне боје којима су сликали и тако употпунили ову активност.