Игре у дворишту вртића „Мала сирена” током септембра деца групе припремна 1 уживала су у спортским, природњачко-истраживачким, покретним, ликовним, кооперативним и музичким играма у дворишту вртића.