За почетак радне 2020/2021. запослени у јаслицама ,,1001 радост“ као и сваке године посветили су пажњу естетском уређењу објекта као и припреми физичке средине за учење.

Унутрашњи и спољашњи простори у јаслицама као и израђена дидактичка средства подстичу учење и развој деце. Осликавање на фасади објекта резултат је сарадње са родитељима  из  I старије групе.

Израда  дидактичких  средстава је континуирана и траје током целе године у  складу са планираним активностима и пројектом.

У  осмишљавању и обогаћивању физичке средине  планирано је да учествуjу деца, родитељи и васпитачи.