У јаслама „Дизниленд“, у оквиру акционог плана за ову годину,медицинске сестре- васпитачи су радиле на уређивању простора који би био у складу са дечијим потребама за откривањем,сазнавањем и истраживањем.

У ту сврху расположив простор у холу јасала је искоришћен и подређен тако да омогућава активности у мањим групама, окупљање целе групе као и самосталну активност детета. Дуж целог хола залепљене су траке у различитим бојама, које су намењене за подстицање развоја моторике. У делу хола налази се сензорно перцептивни центар, затим истраживачки столови и скривалица.

Циљ нам је да деца уче истражујући и да кроз овакав вид игре стичу нова сазнања и овладавају новим вештинама.