МУЗИЧКЕ ИГРЕ

Музика је уметност која се одвија у времену. Она има способност да увежбава мозак за комплексније размишљање, повезује и развија моторни систем мозга, развија чуло вида и слуха, снажи координацију, концентрацију и меморију и помаже развоју говора.

При избору песама за певање предност треба дати народној дечијој песми јер је прошла кроз многе генерације те се данас јавља у форми савршено једноставне мелодије ведрог и живахног карактера. Преко текста народне песме могу се научити обичаји, веровања, митови, легенде, архаична лексика, процес израде одређених производа и др. Њима се развијају снажна национална осећања и изграђује однос према сопственој и туђој културној баштини.

У наставку вам нудимо примере музичких игара са певањем, игре уз инструменталну музику и народна кола.

 

„ПИЛЕ“

„Имали смо пиле, мало пиле,

једно мало пиле од три киле.

Али пиле нестаде - иди па га тражи,

можда ће се јавити, дај му шаку ражи.“

Одрасли нацрта на папиру пиле, сакрије га у некој соби, на пример, испод кревета или иза јастука. Што је дете ближе да пронађе пиле, текст игре се изговара гласније. А што је даље од места где се пиле налази, тише се  изговара текст.

 

" АЈД НА ЛЕВО" 

Хајд` на лево брате Стево,

хајд` на десно мила сестро.

Сено слама, сено слама,

зоб, зоб, зоб, зоб, зоб, зоб.

Скочи лако брате Станко,

Скочи хитро брате Мито.

Сено слама, сено слама,

Зоб, зоб, зоб, Зоб, зоб, зоб.“

Игра се у затвореном мешовитом колу, уз држање за руке доле. Покрети док се пева строфа: четири корака у лево са привљачењем па четири корака у десно са привлачењем. Привлачећи корак је корак десном ногом удесно где се лева нога привуче ка десној, или обратно. Покрети за време певања рефрена: пљескају рукама и у исто време ударају ногама, пратећи текст и ритам песме.

 

“ БЕРЕМ,БЕРЕМ ГРОЗЂЕ”

"Берем, берем грожђе,

Док газда не дође,

А кад газда дође,

Пресешће ми грожђе".Деца певају песму и покретима руку имитирају брање грозђа. Чуче да их „газда“ не би опазио. “Газда” је скривен негде у прикрајку и на речи другог стиха полако се прикрада деци да би их до краја стиха појурио. Заплашена деца беже на све стране. Дете које је ухваћено постаје “газда”, и игра почиње испочетка.

 

“ПРОЛЕЋНО КОЛО” 

„Пролеће је процвало,

сунце с неба засјало,

а на грани зеленој игра коло весело. 

Хоп, хоп, скочимо, и запљескајмо,

Тралалаала, Тралалаала.“

Деца се ухвате за руке и формирају круг. Док певају прву строфу крећу се лагано у круг. Када крене рефрен, деца пусте руке и на ,,хоп, хоп“ ставе руке око струка и поскоче два пута у месту, а на ,,трала, ла, ла, ла“ деца са рукама на струку њишу се на леву па на десну страну. 

 

„ЗЕЛЕНИ СЕ, ЈАГОДО“

„Зелени се, јагодо,

зелени се, јагодице,

зелени се,

у зеленој трави, ој!

Расти брже, јагодо,

расти брже, јагодице,

расти брже,

у зеленој трави, ој!

Убраћу те, јагодо,

убраћу те, јагодице,

убраћу те,

у зеленој трави, ој!

Појешћу те, јагодо,

појешћу те, јагодице,

појешћу те,

у зеленој трави, ој!“

Певајте песму тако што ћете избацивати поједине речи. При првом певању, избацујете (не певате) само једну реч ,,јагодо“. У следећем понављању, избацујете реч ,,ој“. При следећем понављању можете избацити и реч ,,трави“. Игру можете играти тако што неке речи нећете певати.

 

„КОЛАРИЋУ, ПАНИЋУ“

„Коларићу, панићу,

плетемо се самићу,

сами себе заплићемо,

сами себе расплићемо.“

Деца се поређају држећи се за руке. Два детета на једном крају кола подигну руке увис. Коловођа са другог краја води коло према пролазу који су направила она два детета. Коло прође испод руку, па иде около до места с којег је пошло. Игра се понавља док се сва деца не заплету у ланац.